Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Politika povjerljivosti

1. Opće informacije

Vaša osobna privatnost jedna je od glavnih briga tvrtke SC ONLINESHOP SRL sa sjedištem u ulici Olteniei 26A, Piatra Neamt, Rumunjska, kao upravljača podacima.  

Smatramo važnim zaštititi vašu privatnost i biti otvoreni o tome kako koristimo vaše osobne podatke.

Ovaj je dokument namijenjen informiranju o obradi vaših osobnih podataka i pravima koja se odnose na takvu obradu prema Općim propisima o zaštiti podataka ("GDPR" - Uredba EU br. 679/2016) i lokalnom zakonodavstvu (Zakon br. 677/2001) , u korištenju web stranice www.pni.hr.

 

2. Načela zaštite podataka

 - Prikupljanje osobnih podataka obavljat će se samo u određene, izričite i legitimne svrhe . 

- Osobni podaci bit će točni i po potrebi ažurirani;

- Obrada osobnih podataka obavlja se na zakonit, pošten i transparentan način ; 

- Svi osobni podaci bit će povjerljivi i pohranjeni na način koji osigurava potrebnu sigurnost ; 

- Osobni podaci neće se distribuirati trećim stranama, osim ako je to potrebno za pružanje usluga prema ugovorima ;

 

3. Kategorije obrađenih osobnih podataka

Pod osobnim podacima podrazumijevaju se svi podaci koji se mogu povezati s identificiranom ili utvrdivom fizičkom osobom (pojedinačnim subjektom). & Nbsp; Osobni podaci uključuju sve vrste izravnih ili neizravnih podataka (tj. Koriste se zajedno s drugim podacima) koji se odnose na predmetnu osobu, poput kao ime, datum rođenja, adrese, adrese e-pošte, brojevi telefona itd.

Osobni podaci koje prikuplja ONLINESHOP SRL mogu se svrstati u sljedeće kategorije:

- client - obrađivat ćemo vaše osobne podatke kao što su prezime i ime, telefon, adresa e-pošte, adresa za naplatu, adresa za dostavu, podaci o tome kako upotrebljavate mypni.co.uk i bilo koje druge kategorije podataka koje pružate izravno u kontekstu stvaranja korisnički račun u kontekstu naručivanja putem mypni.co.uk ili na drugi način koji proizlazi iz upotrebe pni.hr . 

- posjetitelj - obrađivat ćemo vaše osobne podatke koje dostavite izravno u kontekstu korištenja mypni.hr, kao što su podaci koje navedete u obrascu za upite ili prigovore, ukoliko ih popunite.

- podnositelj zahtjeva za posao u okviru ONLINESHOP SRL kao kandidata, pristupanjem odjeljku Karijere dostupnom na mypni.co.uk - obrađivat ćemo vaše osobne podatke koje navedete u ovom kontekstu, kao što su prezime, ime, e-adresa, telefon, iskustvo i bilo koji drugi podaci uključeni u dokumente koje ste odlučili prenijeti u ovom odjeljku. & nbsp;

- kontakt osoba partnera ili potencijalni partneri - obradit ćemo vaše podatke za kontakt poput prezimena i imena, adrese e-pošte i telefona koje navedete u kontekstu pokretanja i provođenja ugovornog odnosa s partnerima ili potencijalnim partnerima .

Davanje podataka u tu svrhu je dobrovoljno. & Nbsp; Odbijanje davanja podataka u tu svrhu neće imati negativne posljedice za vas. Obrada vaših podataka u tu svrhu temelji se na vašem pristanku ako ga odlučite pružiti .

 

4. Svrha prikupljanja osobnih podataka i njihova uporaba

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka od strane ONLINESHOP SRL je pravilno provođenje ugovornog odnosa između stranaka . 

Za ispunjavanje zakonskih odgovornosti ONLINESHOP SRL u kontekstu pruženih usluga, poreznih obveza i zahtjeva za arhiviranje, vaši će se osobni podaci koristiti na sljedeći način :

- za poduzimanje, provjeru valjanosti, otpremu i fakturiranje narudžbe, vaše podatke o statusu narudžbe, njezinu otkazivanju, organizaciji povrata naručenih proizvoda i upravljanje proizvodima koji su pod jamstvom ; 

-informiranje kupaca / kupaca o stanju njihovih računa, rješavanje bilo kakvih problema s narudžbom, kupljenom robom i / ili uslugama ; 

- za marketinške aktivnosti, odnosno za prijenos daljinskim komunikacijskim sredstvima (e-pošta, sms) komercijalnih komunikacija povezanih s proizvodima i uslugama koje nudi ONLINESHOP SRL ;

- dostava biltena i / ili povremenih upozorenja, korištenjem elektroničke pošte (e-mail, SMS), samo ako je dotična osoba izričito izrazila svoj pristanak;  

- istraživanje tržišta, praćenje prodaje i ponašanje kupaca / kupaca ;

 - za rješavanje prigovora, zahtjeva ; 

- iz razloga i razloga povezanih s ekonomskim i fiskalnim obvezama .

Također, ONLINESHOP LLC može osobnim podacima kupca davati druge partnerske tvrtke, ali samo na njihovu obvezu i samo u svrhe za koje osiguravaju da se podaci čuvaju sigurno i da se pružanje osobnih podataka vrši u skladu sa zakonom na snazi kako slijedi: davatelji kurirskih usluga, marketinške usluge, osiguravatelji, pružatelji platnih usluga / bankarskih usluga, telemarketinga ili bilo koje druge usluge koje pružaju tvrtke s kojima možemo razvijati programe zajedničke ponude na tržištu roba i usluga .

Osobni podaci kupca mogu se dostaviti i Općem tužiteljstvu, policiji, pravnim sudovima i bilo kojim drugim nadležnim tijelima države, u skladu sa zakonskim odredbama i unutar njih, kao rezultat nekih izričito podnesenih zahtjeva .

 

5. Trajanje obrade podataka, prijenosa i sigurnosti

ONLINESHOP SRL upotrebljavat će osobne podatke samo u svrhu za koju su prikupljeni i pohranit će podatke samo po potrebi u bilo koju od gore spomenutih svrha ili u razdoblju predviđenom zakonskim odredbama u tom pitanju. & Nbsp; Pristup osobnim podacima strogo je ograničeno na ovlašteno osoblje.

Ako ste kupac , obrađivat ćemo vaše podatke tijekom ugovornih odnosa i naknadno prema internim politikama ONLINESHOP SRL ili za vrijeme potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza koje nam dolaze (za na primjer, u slučaju popratnih računovodstvenih i financijskih dokumenata za koje je zakonsko razdoblje čuvanja 10 godina od završetka financijske godine tijekom koje su dovršeni) .

Ako ste kupac i iskoristite svoju mogućnost brisanja korisničkog računa pritiskom na gumb Izbriši račun , ovu ćemo radnju protumačiti kao vašu mogućnost odjave od primanja komercijalnih komunikacija pri čemu obavještavamo vas o proizvodima i uslugama koje pruža mypni.co.uk. & nbsp; U tom smislu, ako odlučite izbrisati korisnički račun, prestat ćemo slati e-poštu i / ili SMS takve vrste. & nbsp; Međutim , imajte na umu da brisanje vašeg računa neće rezultirati automatskim brisanjem vaših osobnih podataka. & nbsp; Ako želite da se vaši osobni podaci više ne obrađuju ili ako želite izbrisati podatke, možete ostvariti svoja prava detaljno navedena u odjeljak VI dolje. Ako zatražite brisanje svog računa, ali na tom računu postoji barem jedna aktivna narudžba, aplikacija za brisanje računa bit će registrirana tek nakon isporuke proizvoda i dovršetka posljednje aktivne narudžbe.

Osobni podaci dostavljeni ONLINESHOP SRL mogu se prenijeti u inozemstvo, ali samo u zemlje EU . 

ONLINESHOP SRL primjenjivat će i održavati odgovarajuće tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka od uništavanja ili slučajnog ili nezakonitog gubitka, promjene, otkrivanja ili neovlaštenog pristupa, posebno kada obrada uključuje prijenos podataka mrežom, a također i protiv bilo kojeg drugog oblika ilegalne obrade .

 

6. Vaša prava

 U vezi s ovom obradom osobnih podataka, ako odlučite dati svoj pristanak, uživat ćete sljedeća prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka

  • pravo pristupa ; 
  • pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ; 
  • pravo zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka ; 
  • pravo na prenosivost podataka ; 
  • pravo prigovora na obradu osobnih podataka koji se tiču istih ; 
  • pravo obraćanja sudu i Nacionalnom nadzornom tijelu za obradu osobnih podataka ; 
  • pravo da ne podliježete automatiziranom procesu donošenja odluka (profiliranje) .

Da bi se ostvarila ta prava, prijava se može podnijeti u pisanom obliku, datirati i potpisati ONLINESHOP SRL. & Nbsp; Od 25. svibnja 2018. za svako pitanje ili žalbu u vezi s obradom osobnih podataka, obratite se našem službeniku za obradu podataka do e-mail na [email protected]

Da bismo redovito ažurirali osobne podatke, potičemo naše korisnike da nas obavijeste o svim promjenama ili odstupanjima .

 

7. Konačne obavijesti

U malo vjerojatnom slučaju kada su korisnici ONLINESHOP SRL naišli na štetu zbog kršenja prava prema politici zaštite osobnih podataka, a naša tvrtka nije pravilno postupila s žalbom, mogu poslati žalbu višem tijelu (Nacionalno nadzorno tijelo za obradu osobnih podataka) . 

Ove gore predstavljene politike mogu se povremeno ažurirati, na primjer nakon izmjene relevantnog unutarnjeg ili međunarodnog zakonodavstva. & Nbsp; Ako se izvrše promjene na ovom materijalu, kupci će biti obaviješteni e-poštom ili putem web mjesta prije promjena početi djelovati .

Potičemo kupce da povremeno provjeravaju ovu stranicu kako bi bili informirani o najnovijim vijestima u vezi s našom praksom privatnosti . 

Čitajući dokument, priznajete da su vam zajamčena prava predviđena zakonom, naime pravo na informacije, pravo na pristup podacima, pravo uplitanja, pravo na prigovor, pravo da ne podliježete pojedinačna odluka, pravo žalbe na pravdu u slučaju kršenja prava, zajamčeno Zakonom 677/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka, te Uredbom EU br. & nbsp ; 679/2016.